Iglemyr FUS barnehage

Vi setter barna våre i fokus - Childhood is a journey not a race

I Iglemyr barnehage skal alle stjerner få glitre med humor og glede i bunn er vi de beste i grunn.

Vi har stort fokus på fag og vi har et fagsterkt personal med over 50% barnehagelærer dekning og mange fagarbeidere i tillegg med høy utdanning.

Alle våre barn skal føle seg unike og heldige fordi de er barn og skal få oppleve en barndom full av hverdagsmagi og glede

Alle barna skal oppleve at de blir sett og hørt, og at de blir tatt på alvor av et personal som er oppriktig interessert i dem. Vi vil være en "Alfred" for våre barn.

Vi har stort fokus på miljø og ble miljøfytårn sertifisert i mai 2014:-)

http://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-miljorettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler